snss

บริการทำความสะอาด: เคล็ดลับเช็ดกระจกให้ใสกิ๊ง ไม่ทิ้งคราบให้กวนใจ

บริการทำความสะอาด: เคล็ดลับเช็ดกระจกให้ใสกิ๊ง ไม่ทิ้งคราบให้กวนใจ เวลาที่เห็นกระจกมีคราบฝุ่น หรือคราบอื่นๆ ทีไร ก็อดไม่ได้ที่จะมองหาผ้าสะอาดๆ หรือหนังสือพิมพ์ พร้อมกับน้ำยาเช็ดกระจกมาเช็ดทำความสะอาดกันใช่ไหมครับ แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีอีกหลายวิธีที่สามารถทำความสะอาดกระจกได้โดยที่ไม่ต้องซื้อน้ำยาเช็ดกระจกให้สิ้นเปลือง

ข้อดีการให้ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมทางสายยาง !

ข้อดีการให้ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมทางสายยาง ! อาหารปั่นผสมเป็นอารหารที่ประกอบด้วยสารอาหารครบ 5 หมู่ ผ่านกรรมวิธีปั่นจนเป็นลักษณะของเหลวที่สามารถผ่านเข้าไปในสายยางเพื่อเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยได้โดยไม่ติดขัด อาหารปั่นผสมนี้จะต้องมีวัตถุดิบตามสูตรที่กำหนดจากนักโภชนาการเพื่อให้มีประโยชน์เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายผู้ป่วย